ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Απριλίου 2020
Μαρτίου 2020


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Την Μεγάλη Παρασκευή η εκκλησία βιώνει την πορεία του Ιησού προς τον Σταυρό και τον θάνατο και την ταφή του. Το βράδυ τελείται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα λεγόμενα Εγκώμια. Τα πιο γνωστά είναι:

   o  «Η ζωή εν τάφω…»
   o  «Άξιον εστί μεγαλύνειν…»
   o  «Αι γενεαί πάσαι…»
   o  «Ω γλυκύ μου Έαρ…».

Στη συνέχεια γίνεται η λιτάνευση του Επιταφίου στον περίγυρο του ναού όπου πλήθος προσκυνητών συγκεντρώνεται για την αγάπη του Χριστού, Αυτού που έπαθε υπερ ημών για την δική μας ανάσταση. Ακολούθως ο Επιτάφιος μεταφέρεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Εκεί όπου ο ανθρώπινος πόνος προσλαμβάνει νόημα μόνον με τον Χριστό, Αυτόν που δίνει την δύναμη, την υπομονή και την ελπίδα. Με την περιφορά του Επιταφίου στα νοσηλευτήρια δίνεται η ευκαιρία στο προσωπικό και στους ασθενείς που νοσηλεύονται να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία του Χριστού μας.

Απολυτίκιον. Ήχος β΄.
Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών, το άχραντόν σου σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ, κηδεύσας απέθετο.

Δόξα.
Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας, τη αστραπή της Θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας, εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξα σοι.

Και νυν.
Ταις Μυροφόροις Γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς, ο Άγγελος εβόα. Τα μύρα τοις θνητοίς υπάρχεις αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς εδείχθης αλλότριος.Φωτογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ομιλία
Ημερίδα Σχολής Γονέων ΙΑΚ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2018-2019

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2018-2019

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016