ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Απριλίου 2024
Μαρτίου 2024

HOLY
SERVICES

April 2024
March 2024


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
(ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φωτογραφίες.

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ όπου τελείται η ακολουθία του Νυμφίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο και είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. ‘Οπως αναφέρει ο ‘Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ονομάζεται «Μεγάλη» όχι γιατί έχει περισσότερες ημέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες αλλά γιατί μεγάλα και απόρρητα αγαθά συνέβησαν μέσα σ'αυτήν. Την εβδομάδα αυτή μεγάλο πλήθος δωρεών μας χάρισε ο Δεσπότης μας Χριστός, ο θάνατος σβήστηκε, η τυραννία του διαβόλου διαλύθηκε, ειρήνευσε ο Θεός με τους ανθρώπους, άνοιξαν οι ουρανοί και ο άνθρωπος μπορεί να απολαμβάνει την άπειρη αγάπη του Θεού με τους αγγέλους και του αγίους.

Η υμνολογία και τα αγιογραφικά αναγνώσματα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι ιδιαιτέρως κατανυκτικά. Το απόγευμα προς βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται η Ακολουθία του Νυμφίου. Πήραν το όνομα αυτό από το πρώτο τροπάριο που ψάλλεται «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται…». Νυμφίος είναι ο Χριστός, που έρχεται να ενωθεί με την κάθε ψυχή. Οι υπέροχες αυτές ακολουθίες είναι ο όρθρος (πρωινή ακολουθία) της επόμενης ημέρας και ψάλλονται το βράδυ για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πιστοί.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ'.

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.Φωτογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ο Άγιος Νεκτάριος

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2021-2022

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2020-2021

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016