ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ιουνίου 2024
Μαΐου 2024


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Φωτογραφίες.

Την Μεγάλη Παρασκευή η εκκλησία βιώνει την πορεία του Ιησού προς τον Σταυρό και τον θάνατο και την ταφή του. Το βράδυ τελείται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα λεγόμενα Εγκώμια. Τα πιο γνωστά είναι:

   o  «Η ζωή εν τάφω…»
   o  «Άξιον εστί μεγαλύνειν…»
   o  «Αι γενεαί πάσαι…»
   o  «Ω γλυκύ μου Έαρ…».

Στη συνέχεια γίνεται η λιτάνευση του Επιταφίου στον περίγυρο του ναού όπου πλήθος προσκυνητών συγκεντρώνεται για την αγάπη του Χριστού, Αυτού που έπαθε υπερ ημών για την δική μας ανάσταση. Ακολούθως ο Επιτάφιος μεταφέρεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Εκεί όπου ο ανθρώπινος πόνος προσλαμβάνει νόημα μόνον με τον Χριστό, Αυτόν που δίνει την δύναμη, την υπομονή και την ελπίδα. Με την περιφορά του Επιταφίου στα νοσηλευτήρια δίνεται η ευκαιρία στο προσωπικό και στους ασθενείς που νοσηλεύονται να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία του Χριστού μας.

Απολυτίκιον. Ήχος β΄.
Ο ευσχήμων Ιωσήφ, από του ξύλου καθελών, το άχραντόν σου σώμα, σινδόνι καθαρά ειλήσας και αρώμασιν, εν μνήματι καινώ, κηδεύσας απέθετο.

Δόξα.
Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας, τη αστραπή της Θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας, εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξα σοι.

Και νυν.
Ταις Μυροφόροις Γυναιξί, παρά το μνήμα επιστάς, ο Άγγελος εβόα. Τα μύρα τοις θνητοίς υπάρχεις αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς εδείχθης αλλότριος.Φωτογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ο Άγιος Νεκτάριος

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2021-2022

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2020-2021

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016